Адвокатска Кантора СТО и СТО Консулт

 

Дейност

 

 

Адвокатската кантора предоставя квалифицирана помощ в сферата на:

Гражданско право и процес, Международно право, Административно право,Семейно и наследствено право, Данъчно право, Корпоративно право, Банково право, Вещно право, Трудово и осигурително право

 

Консултации

 

 

Юридически въпроси и правни консултации във връзка и по повод на конкретен казус или при по-обширно изследване на поставения от Вас проблем.

Цялостно проучване и задълбочен анализ при вливания, сливания и преобразувания на търговски дружества.

 

Практика

 

 

Посредством работата си с международни и местни клиенти, през годините екипът на Адвокатска кантора Сто & Сто Консулт е развил печеливш модел на работа, чрез който подпомага дейностите на своите клиенти. Този модел включва абонаментно обслужване или работа по конкретно поставени казуси.

 

 

 

Адвокатска Кантора Сто и Сто Консулт

 

Адвокатската кантора e създадена с първоначална цел да се изгради съвременна юридическа компания, която да е в състояние да обслужва ефикасно интересите на клиентите си във всички области на правото. С оглед постигане на тази цел непрекъснато се поддържат контакти със специалисти и консултанти по разнообразни въпроси поставени от нашите клиенти. Към всеки казус подхождаме с най - голямо внимание и се стараем да дадем най - подходящия съвет съобразно индивидуалната фактическа обстановка.

 

Понастоящем разполагаме с екип от висококвалифицирани адвокати и предлагаме на клиентите си висококачествена юридическа помощ във всички области на правото, при спазване на пълна конфиденциалност и максимална защита на интересите на клиентите.

 

Работи се в екип, тъй като това увеличава качеството и бързината на работата. Подхожда се изключително отговорно към всеки проблем със стремеж да се намери най-правилното решение за клиента.

 

Кантората предоставя абонаментно правно обслужване, процесуална защита, съдействие и представителство, правни консултации и съвети, участие в преговори и сделки, изготвяне на договори, становища и анализи.

 

Екипът ни осигурява процесуално и извънсъдебно представителство пред всички съдебни и арбитражни органи, пред държавната и общинската администрация, както и пред посолства на чужди държави в Република България.

 

Предоставяме консултации и съдействие и в областта на правото на Европейския съюз и отделните европейски държави, САЩ, Канада, Обединени Арабски Емирства, както и на други страни по света.